PROFIL

Ring nu på tlf: +45 76 20 15 92

I Dansk Elberegning udfører vi mange forskelligartede opgaver

– store som små, specielle som almindelige – boliger, butikker, butikscenter til fredede bygninger og slotte over mindre industri til sværindustrien – blandt andet mindre værksteder, bryggerier, jernbaner, vejvæsen, raffinaderier og slagterier, undervisningsinstitutioner, hospitalsvæsen m.v.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os.
Kontakt

Telefon

ADRESSE

Dansk Elberegning ApS
Frederik den. 3. Vej 27,
7000 Fredericia